DOMUS DEI RANDBURG SUID

ONS BEDIENINGE GEBEUR

DEUR ZOOM

Musiekbediening

Ons musiekbediening word deur Sarie Jacobs gelei. Die voorsangers oefen Sondae voor die erediens. Ons voorsangers is ‘n informele groep wat roteer volgens elkeen se beskikbaarheid.

Ons koor tree op tydens spesiale eredienste en ons jaarlikse kerkfeeste.

As jy dit geniet om te sing en jou geloof deur sang wil uitleef, kontak gerus vir Sarie by 082 853 6704 om te hoor hoe jy deel kan word.

Mannegroep

Elke tweede Vrydag kuier ons manne en hul vriende vanuit die gemeenskap voor werk saam. Hierdie informele groep deel inligting, bid saam en eet saam ontbyt.

Kontak gerus vir Albertus Lombaard op 028 551 3688 vir verdere inligting.

Vrouegroep

Elke Woensdagoggend om 6:30 ontmoet ons vrouens via Zoom. Tydens hierdie kuier, word daar saam gebid, gelag en geestelik onderskraag.

Ds Yolandi kan gekontak word by 079 354 7902 as jy graag wil saam kuier.

Seniorbediening

Domus Dei Randburg-Suid is al baie jare met trots betrokke by Eklesiapark Tuiste vir Bejaardes. Die emosionele, fisiese en geestelike welstand van die bejaardes is vir ons baie belangrik.

Alhoewel baie van die bejaardes weekliks aktief inskakel by ons gemeente aktiwiteite, is daar ook elke Woensdag 9:30 ‘n preekbeurt by Eklesiapark. Die preke word om die beurt deur Ds Henning en ander predikante gelei.

Indien jy betrokke wil raak by hierdie bediening, kontak vir Ds Henning by 082 854 3524.

Vir verere inligting oor Eklesiapark Tuiste vir Bejaardes kontak Elsabé Walters (Maatskaplike Werker) 011 886 1430 of info@ekklesiapark.co.za

 

Ekklesiapark Tuiste vir Bejaardes 

Maatskaplike werker :

Elsabé Walters: (011) 886-1430 of info@ekklesiapark.co.za

Tienerbyeenkomste

Vrydagmiddae  14:00 kuier ons ‘Nailed-it’ tiener-groepie saam  via Zoom (tydens die inperkings tydperk). Elke week word die kuier aangebied deur een van ons tieners en word daar heerlik gesels en aktiwiteite gedoen.

Ds Yolandi kan gekontak word op 079 354 7902 vir meer inligting.

Kategese elke Sondagoggend

Tydens die inperkingstydperk word ons kategese elke Sondagoggend via Zoom aangebied. Die kinders verdeel in ouderdomsgepaste groepies wat deur ouers of Ds Yolandi gefasilteer word.

Kontak asseblief vir Ds Yolandi op 079 354 7902 vir verdere inligting.